Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

W przypadku zakupu nowego samochodu osobowego niezbędne jest wypełnienie wniosku o rejestrację. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Podstawowe informacje

Wniosek o rejestrację pojazdu powinien być złożony przez właściciela samochodu. Jednak jeśli samochód ma kilku właścicieli to wszystkie osoby powinny się stawić w urzędzie podczas rejestracji pojazdu, chyba że sporządzone zostanie stosowne upoważnienie. Dzięki upoważnieniu jedna osoba może złożyć wniosek o rejestrację pojazdu i będzie to skuteczne działanie. Może być ono sporządzone ręcznie.

Obowiązek rejestracji

Aktualnie na terenie kraju istnieje obowiązek rejestracji nowego pojazdu. Nowy właściciel ma trzydzieści dni na rejestrację, a czas ten liczony jest od dnia zakupu lub dnia sprowadzenia pojazdu do Polski, jeśli wcześniej znajdował się za granicą. Jeśli termin obowiązkowej rejestracji zostanie przekroczony to właściciel naraża się na nałożenie kary administracyjnej. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno kupna nowego pojazdu, jak i jego darowizny. Dlatego warto o nim pamiętać w każdej sytuacji.

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku o rejestrację pojazdu należy złożyć pewne dokumenty dodatkowe, które są wymagane w całym procesie. Wśród nich wymienia się przede wszystkim dokument potwierdzający nabycie pojazdu, czyli umowę kupna-sprzedaży lub umowę darowizny, a także fakturę VAT. Oprócz tego wymagane są również takie dokumenty jak dowód rejestracyjny, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz kartę pojazdu, jeśli była wydana. Wniosek o rejestrację pojazdu powinien być opłacony.

Koszt rejestracji pojazdu

Koszt rejestracji samochodu osobowego to 180,50 zł. Na koszt tego rodzaju składają się różne opłaty. Wśród nich można wskazać opłatę za nowy dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną, nalepkę legalizacyjną, a także opłatę ewidencyjną. Oprócz tego w niektórych przypadkach może być konieczne również wniesienie opłaty za nowe tablice rejestracyjne, jeśli z jakiegoś powodu są one wymieniane.

Jak wypełnić wniosek?

Wnioski o rejestrację pojazdu zazwyczaj dostępne są bezpośrednio w Wydziałach Komunikacji lub na ich stronach internetowych. W celu wypełnienia wniosku należy uzupełnić wszystkie pozycje, które się w nim znajdują. Dane dotyczą poszczególnych aspektów nowego pojazdu i powinny być rzetelne, dlatego warto zadbać o ich prawidłowe uzupełnienie. Na podstawie wniosku o rejestrację pojazdu możliwe będzie zarejestrowanie samochodu osobowego lub innego pojazdu, który został zakupiony przez właściciela.

Redakcja flamingwheels.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *