Czy do odebrania dowodu rejestracyjnego potrzebne jest upoważnienie?

Zakup samochodu wiąże się koniecznością załatwienia kilku niezbędnych formalności, wśród których znajduje się wnioskowanie o wydanie oraz odbiór nowego dowodu rejestracyjnego. Co jednak zrobić, jeśli właściciel nie może stawić się we własnej osobie, by odebrać ten dokument?

Czym jest dowód rejestracyjny samochodu

Dowód rejestracyjny to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących samochodu, ponieważ znajdziemy w nim między innymi dane odnośnie dopuszczenia danego pojazdu do ruchu- to w nim podczas przeglądu diagnosta wbija pieczątkę opatrzoną odpowiednią datą. Ten trójskrzydłowy blankiet zawiera też dane techniczne dotyczące auta oraz personalia jego właścicieli i współwłaścicieli.
Do wydziału komunikacji po nowy dowód rejestracyjny musimy udać się jednak nie tylko przy zakupie samochodu, ale również w przypadku zmian w personaliach właścicieli (np. związanych ze zmianą stanu cywilnego), zmian danych technicznych pojazdu i zamontowaniu instalacji gazowej, a także w przypadku zniszczenia lub zagubienia tego dokumentu.

Czy potrzeba upoważnienia by odebrać dowód rejestracyjny?

Bardzo często zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel nie może osobiście stawić się w urzędzie, by odebrać gotowy dowód rejestracyjny pojazdu – a trzeba wiedzieć, że tożsamość obierającego jest każdorazowo weryfikowana przez osobę wydającą blankiet, np. poprzez poproszenie o okazanie dowodu osobistego.
Na szczęście, polskie prawo dopuszcza opcję odbioru takiego dokumentu przez osobę do tego umocowaną. Jednak aby było to możliwe, potrzebne jest pisemne upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego- bez tego ani rusz!

Jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Taki druk powinien zawierać pewne, ściśle określone przez ustawodawcę elementy, takie jak: imiona, nazwiska, adresy i numery PESEL stron zawierających pełnomocnictwo, a także informację o stopniu pokrewieństwa między nimi. Ponadto, w takim piśmie powinien zostać dokładnie opisany zakres spraw, do realizacji których umocowany będzie pełnomocnik, czyli np. do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego samochodu konkretnej marki, o konkretnym numerze rejestracyjnym i numerze VIN. Całość powinna zostać opatrzona czytelnymi podpisami wraz z datą. Być może brzmi to skomplikowanie, jednak na pocieszenie można dodać, że na stronach urzędów znajdziemy gotowe druki, które wystarczy wydrukować i wypełnić – wtedy będziemy mieli pewność, że nie pominęliśmy żadnego ważnego elementu.
Warto pamiętać również o tym, że jeśli upoważniony nie będzie zaliczał się do kręgu najbliższej rodziny, czyli nie będzie rodzicem, rodzeństwem, małżonkiem, synem lub córką, to do takiego pełnomocnictwa należy mieć dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w wysokości 17 złotych. Najbliższa rodzina pozostaje zwolniona z tej opłaty.

Redakcja flamingwheels.pl